Åbent nytårsbrev til borgmesteren og resten af byrådet

Åbent nytårsbrev til borgmesteren og resten af byrådet

Kære borgmester og resten af byrådet

2021 er ved at være slut – et 2021, der i meget høj grad har stået i Coronaens tegn – det kan vi i hvert fald skrive under på i Roskilde Håndbold. Ud over den nationale nedlukning, så er det jo desværre lykkedes for Roskilde Kommune at ramme Roskilde Håndbold urimelig hårdt op til flere gange:

 1. Da alle andre idrætsforeninger oven på en lang nedlukning igen kunne træne indendørs i maj/juni, var der fortsat vaccinationscenter i Roskilde Kongres- og Idrætscenters hal D, så vi måtte træne 13 forskellige steder i hele kommunen.
 2. Derefter kom der testcenter i den forhal, som vi hver eneste dag bruger til fysisk træning, opvarmning, klubaktiviteter, divisionsarrangementer, møder osv.
 3. OG som om det ikke var nok, så blev vi lørdag, d. 11/12 midt i en travl hjemmekampsweekend med 27 kampe ringet op og fik fortalt, at der 1½ døgn senere igen skulle rykke vaccinationscenter ind i hal D 1 og D 2, hvor Roskilde Håndbold har 85 % af sine haltider – OG vi skulle for øvrigt ikke forvente erstatningstider i andre haller!

Frivillige ledere og trænere havde derpå 1½ døgn til:

 • at informere over 700 medlemmer om, at desværre skulle vi alle deles om 15 %’s træningstid, og hvor de dagen efter og fremover skulle træne og spille
 • selv at finde lidt haltider, der er ledige rundt omkring
 • flytte de kampe, der var planlagt i resten af december og januar til andre haller og tider
 • flytte alle vores redskaber, skabe, bolde, kegler, overtræksveste og andre materialer

Ingen tvivl om at det tærer voldsomt på frivillige ledere og trænere gang på gang at skulle levere et ekstra arbejde, og alligevel med et dårligere tilbud og eks. en dårligere træning som resultat.
Hvad var det så, vi skulle aflyse vores aktiviteter for? Jo, et vaccinationscenter i hal D 1 og D 2 på i alt ca. 1800 m2, og set i lyset af størrelsen på smitten lige nu, er det da indlysende, at der skal vaccineres mere for, at vi kan komme denne skrækkelige sygdom til livs. Det kan Roskilde Håndbold kun bakke op om!

Men har der virkelig været brug for et vaccinationscenter på over 1800 m2 ? Det tvivler vi på, for vi kan se, at der lige nu i hal D:

 • dagligt kun er ca. 10 – 16 bokse i gang, altså ikke en meget højere kapacitet end tidligere
 • er mange ledige vaccinationstider
 • sjældent er kø
 • hvor man nemt kan flytte rundt og have samme kapacitet på langt under halvdelen af de 1800 m2, så vaccinationerne kan placeres andre steder og på langt færre m2
 • hvor nærmest alle andre kommuner har valgt at placere test- og vaccinationscenter i nedlagte supermarkeder, fabriksbygninger, erhvervsbygninger, plejehjem, institutioner, telte, skurvogne, barakker eller lignende, IKKE i idrætsfaciliteter. Hvorfor har man ikke gjort, som i så mange andre kommuner at sætte telte/ skure/ barakker op på eks. Dyrskuepladsen, Musicon, Idrætsparken, på parkeringspladsen ved Roskilde Kongres- og Idrætscenter ??

Hvorfor rammer det Roskilde Håndbold så hårdt ? Jo, vi har normalt 56 ugentlige hverdags-haltimer og derudover weekendtider til kampe for klubbens 32 turneringshold og 14 børnehold i hal D 1 og D 2 – det svarer ugentligt til 85 % af klubbens hverdagstid. OG vinteren er jo vores højsæson ! Kultur- og idrætsforvaltningen har i samarbejde med RKIC fundet lidt tid, andre dejlige idrætsforeninger har doneret et par haltimer, og vi har selv fundet ledige tider, så vi lige nu har ca. 30 % af den normale haltid fordelt på 9 forskellige haller til den kommende tid, forhåbentlig kun i den aftalte tidsperiode ! For vaccinationscentret i hal D flyttes vel som aftalt her i januar???

OG der skal ikke herske tvivl om, at UDEN faciliteter INGEN aktiviteter, UDEN aktiviteter eller dårligere aktiviteter får man FÆRRE medlemmer. Det kan gå lynhurtigt nedad, mens det har taget årtier at opbygge den store og velfungerende håndboldklub ( med over 750 medlemmer ), vi har i dag med virkelig mange hold på eliteniveau, 1. divisionsholdene er placeret fint, vi udvikler til stadighed mange talenter, der kan klare sig på divisions-, liga- og endda landsholdsniveau, samtidig med at vi sætter en ære i at have en virkelig stor bredde og en enorm stor ungdomsafdeling, tager socialt ansvar med bl.a. integration af socialt udsatte og på alle måder opfører os ansvarligt og fornuftigt, ja, repræsenterer Roskilde på den allerbedste måde i både ind- og udland!

Det, der slår ekstra hårdt, som virkelig gør ondt på os, det er, at man fra politisk hold åbenbart er fuldstændig ligeglade med en dygtig idrætsforening ! For samtidig med at man tager en beslutning om at aflyse idræt i hal D 1 og D 2, så beslutter man også, at der IKKE skal tilbydes erstatningstider, at man på ingen måde tilbyder hjælp eller kompensation. Man vælger IKKE at omfordele haltiderne, så aflysningerne rammer flere foreninger, og ikke EN foreningen så massivt ! Det vil være helt rimeligt, at når man fra kommunalt hold vælger at aflyse 2 haller, så laver man også en nyfordeling af de resterende tider ! Man kontakter ikke en gang foreningen efterfølgende for at tilbyde hjælp, kompensation eller bare ytre forståelse, der har ingen form for dialog været på trods af et løfte herom tidligere på året.

Vi kan ikke andet end at konstatere, at idrætten og Roskilde Håndbold i særdeleshed er nedprioriteret – og at der er meget lidt respekt for de frivillige trænere og lederes arbejde – man pålægger samme trænere og ledere, at de i stedet for at udvikle klubben og medlemmerne, igen skal kæmpe for at få den tildelte haltid, skal trylle for at etablere en god og udviklende træning rundt i mange forskellige haller (hvor der selvfølgelig er utilfredshed med, at vi kommer og tager deres tider), få transporteret spillerne frem, få materialer rundt, miste muligheden for den vigtige træning på tværs og mangle det altafgørende sammenhold og fællesskab ! Og det er oven i købet i en idrætskommune, ja, endda en eliteidrætskommune med eliteidrætsaftaler, idrætstalentklasser, Elite- og talentråd, samarbejdsaftale med Team Danmark, og hvor Roskilde Håndbold har været med hele vejen fra starten!

Selvfølgelig skal der testes og vaccineres i kampen for at stoppe denne forfærdelige pandemi, og naturligvis skal der findes egnede faciliteter, det bakker vi 100 % op om. For os handler det ikke OM, der skal være test- og vaccinationscentre, men HVOR.
DERFOR kære borgmester og politikere – I har et valg, et aktivt valg – for hvor der er vilje, er der vej !
Der er ingen som helst tvivl om, hvad Roskilde Håndbolds nytårsønske er:

At VACCINATIONs- og TESTCENTRE i 2022 flyttes ud af idrætsfaciliteter og over i andre egnede og supergode faciliteter, så BÅDE test/vaccinationer OG idrætten får de absolut bedste vilkår! Det er lykkedes for nærmest ALLE andre kommuner, så det kan Roskilde også!!

I ønskes alle et dejligt nytår, hvor I i det nye byråd træffer de allerbedste beslutninger for ALLE Roskilde-borgere, også Roskilde Håndbold. Derudover ønskes I et stort til lykke med valget til de næste 4 forrygende år i byrådet i Roskilde.

STOR idrætshilsen fra

Lisbeth Klarskov og hele Roskilde Håndbold, der altid er klar til dialog og til at finde muligheder og ikke begrænsninger! Vi glæder os til at blive indkaldt til et konstruktivt møde, det er dejligt, at dialog skal præge 2022!

Close Menu