Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling i Roskilde Håndbold :

Torsdag, d. 28/9 kl. 19:30 i klubhuset, Kildegården 8, 4000 Roskilde.

Dagsorden for generalforsamlingen

Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2. Aflæggelse af beretning
Pkt. 3. Aflæggelse af regnskab
Pkt. 4. Forelæggelse af budget til orientering
Pkt. 5. Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal for at kunne behandles på generalforsamlingen være indsendt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen)
Pkt. 6. Fastsættelse af kontingent
Pkt. 7. Valg til Bestyrelsen: Der vælges 3 – 9 bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til, at cirka halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år
Pkt. 8. Valg af revisor
Pkt. 9. Evt

Regnskab, budget samt indkomne forslag kan erhverves ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem tidligst 2 uger før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Lisbeth Klarskov

Close Menu