Generalforsamling i Roskilde Håndbold

Generalforsamling i Roskilde Håndbold

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Roskilde Håndbold.

Mandag, den 28/9-2020 kl. 19.30

Roskilde Håndbolds klubhus, Kildegården 8 med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Forelæggelse af budget til orientering
 5. Behandling af indkomne forslag
  Forslag skal for at kunne behandles på generalforsamlingen være indsendt til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg til Bestyrelsen
  Der vælges 3 – 9 bestyrelsesmedlemmer under hensyntagen til, at cirka halvdelen er på valg i lige år og den anden halvdel i ulige år
 8. Valg af revisor
 9. Evt.

Regnskab, budget samt indkomne forslag kan erhverves ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem tidligst 2 uger før generalforsamlingen.

På Roskilde Håndbolds vegne
Lisbeth Klarskov

Close Menu